วิธีการสร้าง Sub Domain
 
       การสร้าง Sub Domain ต้องทำการสร้างบนระบบ control panel
โดยสามารถเข้าระบบ แล้วคลิกที่ Subdomain Management
เพื่อสร้าง / จัดการ Sub Domain ดังรูปที่ 1.
รูปที่. 1
 
ให้ใส่ Sub Domain ที่ต้องการในช่อง Add Sub-Domain ตามรูปที่ 2.
แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Create เพื่อทำการสร้าง Sub Domain
 
รูปที่. 2
 
 
หลังจากคลิกที่ Create แล้วจะทําการแสดงรายละเอียด Sub Domain
ดังรูปที่ 3. และสามารถใช้งาน Sub Domain ได้ทันที
 
รูปที่. 3
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.