การนำข้อมูลขึ้น Server ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS3
 
รูปที่. 1
1. เปิดโปรแกรม Dreamweaver CS3 ให้เลือกที่เมนู Site>New Site ตามรูปที่ 1.
 
รูปที่. 2
2. ใส่ชื่อ Web Site ของผู้ใช้งาน ตามรูปที่ 2.
 
รูปที่. 3
3. เลือก No เเล้วกด Next ตามรูปที่ 3.
 
รูปที่. 4
4. เลือกข้อเเรก ส่วนที่เก็บข้อมูลโปรแกรมจะตั้งมาให้อัตโนมัติ ตามรูปที่ 4.
 
รูปที่. 5
5. ใส่รายละเอียดเลือกเป็น FTP เเละใส่ Server Address เช่น ftp.domainname.com ตามรูปที่ 5.
เเละใส่ path ที่เก็บข้อมูลจะเป็น /ชื่อUser/ชื่อWebSite/www/
เเละใส่ชื่อ Username เเละ Password เเล้วให้กด Test ตามรูปที่. 5
หาก Test ผ่าน ให้กด Next ตามรูปที่. 5
หาก Test ไม่ผ่าน ให้ไปที่เเถบ Advanced ตามรูปที่. 6
 
รูปที่. 6
6. ให้เลือกที่ Use Passive FTP เเล้วกด OK ตามรูปที่ 6.
 
รูปที่. 7
7. เมื่อ Connect เข้าสู่ระบบ ก็จะพบ Path ที่เก็บข้อมูลของระบบ Hosting คะ ตามรูปที่ 7.
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.