การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ด้วย Folder Manager
 
รูปที่. 1
 
1. เข้าที่ Tools และเลือกหัวข้อ Folder Manager (1) ตามรูปที่ 1.
2 คลิกเลือกโฟลเดอร์ www ระบบจะแสดงไฟล์ทั้งหมดของเราทางด้านขวามือ ซึ่งหากต้องการอัปโหลด
ไฟล์ขึ้นโฮส ให้อัปโหลดให้อยู่ภายใน root >domain.com >www เท่านั้นถึงจะใช้งานได้
 
** ในการอัปโหลดครั้งแรก ต้องลบ default.htm ออกก่อน ไม่อย่างนั้นหน้า index ของท่านจะไม่แสดงผลครับ **
 
 
รูปที่. 2
การจัดการไฟล์ หรือโฟลเดอร์
ท่านสามารถจัดการกับไฟล์ได้ง่ายๆเพียงเลือกที่ การกระทำ (Action) ด้านหลังไฟล์ที่ต้องการ
ไม่ว่าจะเป็นการ การแก้ไข การเปลี่ยนชื่อ หรือการลบไฟล์
 
การเพิ่มโฟลเดอร์ หรือไฟล์

ให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มโฟลเดอร์ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ หรือคลิก Add New File เพื่อเพิ่มไฟล์

 
รูปที่. 3
3 เมนูในส่วนนี้ จะเป็นการบีบอัดไฟล์ ซึ่งมีผลทำให้ขนาดไฟล์เล็กลง และจะทำให้สะดวกในการโอนย้าย หรือ
backup ข้อมูล เปรียบเสมือนการใช้งาน winzip ในเครื่องเรานั่นเอง
 
รูปที่. 4
4 ส่วนนี้เป็นการอัปโหลดไฟล์จากเครื่องเราขึ้นไปบน server ซึ่งสามารถอัปโหลดได้พร้อมกันถึง 4 ไฟล์
(ไฟล์ขนาดใหญ่แนะนำให้อัปโหลดทีละไฟลและไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 10M แนะนำให้ใช้โปรแกรม FTP
ในการอัปโหลดไฟล์)
 
รูปที่. 5
การจัดการสิทธิ์ด้วย ACL Manager
คือการเปลี่ยน Permission ให้กับไฟล์และโฟลเดอร์ นั่นเอง โดยเข้าที่ Tools และเลือกหัวข้อ
ACL Manager(2) ตามรูปที่ 1.
เข้าที่ Root >yourdomain.com >www จากนั้นเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิ์ี่
และเลือกตั้งค่าตามรูปตัวอย่าง
 
รูปที่. 6
ให้ทำการตั้งค่าตาม user และสิทธิ์ที่ต้องการได้ทันที โดยเมื่อเพิ่มสิทธิ์เรียบร้อย ระบบจะโชว์สิทธิ์
ที่เราตั้งค่าไว้ตามรูปที่ 6.
 
(การติดตั้งcms ทั่วไปเช่น joomla จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ค่า configuration หรือไฟล์อื่นๆ
ที่โปรแกรมต้องการ ให้เขียนได้ (full control) ก่อน จึงจะสามารถติดตั้งได้)
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.