วิธีการสร้าง DataBase MySQL บนระบบ Unix Webhosting
 
        การสร้าง database MySQL ต้องทำการสร้างบนระบบ control panel
โดยสามารถเข้าระบบ control panel ได้โดย พิมพ์ ที่ address bar ของ
โปรแกรม internet browser โดยพิมพ์ดังนี้(ตามรูปที่. 1 ) 
 
http://www.yourdomain.com/admin
 
   ทำการ login เข้าระบบ โดยใส่ user name และ password ที่ทางเราแจ้ง
ให้ทราบ เมื่อทำการ login เข้าระบบจะปรากฏตามรูปด้านล่าง
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 1  
   
      ระบบจะถามเรื่องการรักษาครวามปลอดภัย ให้ทำการตอ Yes แล้วจะ
เข้าสู่หน้า login ทำการ login เข้าระบบ โดยใส่ user name และ password
ที่ทางเราแจ้งให้ทราบ เมื่อทำการ login เข้าระบบจะปรากฏตามรูปที่. 2
ทำการคลิ๊กที่ เมนู Service ด้านซ้ายมือ
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 2  
     
        แสดงหน้าที่ 1 | 3  Next    
        1 | 2 | 3
   
 
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.