วิธีการตั้งค่าภาษาใน Web Base Mail บน Unix Web Hosting
 
       สำหรับการตั้งค่า WebBase Email ให้สามารถทำการอ่านภาษาไทยและ
การปรับแต่งให้สามารถแสดงรูปภาพพร้อมจดหมายได้มีขั้นตอนต่อไปนี้
 
     1. ทำการ Login เข้าระบบ Web Base Email ของ Account ที่ต้อง
            การปรับแต่งให้สามารถอ่านภาษาไทยได้
     2. เมื่อทำการ Login เข้าระบบ ได้แล้วให้คลิ๊กที่หัวข้อ Options
            (รูปที่ 1.)
     3. ลำดับต่อไปให้คลิ๊กเลือกที่หัวข้อ Display Preferences
            ซึ่งอยู่ด้านขาวมือบน (รูปที่ 2.)
     4. เมื่อเข้าสู่หัวข้อ Display Preferences แล้วทำการแก้ไขที่ช่อง
            Language  ให้ทำการเปลี่ยนจาก English เป็น Thai (รูปที่ 3.)
     5. เมื่อทำการเลือกช่อง Language เป็น Thai แล้วให้กดปุ่ม submit
รูปที่. 1             ที่ด้านล่างของหน้าหลังจากกดปุ่ม submit แล้วจะมีข้อความแจ้งการ
              ปรับแต่งเสร็จสมบูรณ์ (รูปที่ 4.)
     6. แล้วทำการใช้งานภาษาไทยโดยกดหัวข้อ Inbox ที่เมนูด้านซ้ายมือ
     7. การปรับแต่งให้แสดงรูปพร้อมกับจดหมายโดยทำตามขั้นตอนข้างต้น
            มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
            7.1 ให้คลิ๊กที่หัวข้อ ปรับแต่ง แล้วเลือกหัวข้อ รูปแบบการแสดงผล
            7.2 ทำการทำเครื่องหมายในช่อง ใช่ ที่หัวข้อ "แสดงรูปที่แนบ
                  มากับจดหมาย พร้อมกับข้อความจดหมาย"
            7.3 แล้วกดปุม ตกลง เสร็จขั้นตอนการปรับแต่ง
 
 
รูปที่. 2  
   
รูปที่. 3 รูปที่. 5
   
รูปที่. 4 รูปที่. 6
 
 
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.