วิธีการสร้าง Sub Domain บนระบบ Windows 2003 Webhosting
 
      Sub Domain คือ เว็บย่อยของเว็บไซต์ของเราอีกที โดยปกติถ้ามี โดเมน
ชื่อ domain.com เราจะ เข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยพิมพ์ www.domain.com
แต่หากเราต้องเข้าชมเว็บย่อยของเราจะต้องพิมพ์ http://smile.domain.com
โดยที่ smile เป็นชื่อ subdomain ของเรา ซึ่งวิธีการสร้างมีขั้นตอนดังนี้
 
     ทำการพิมพ์ที่ browser เป็น https://www.yourdomain.com/admin
( yourdomain.com จะแทนชื่อโดเมนของคุณ) เพิ่อเข้าสู่ระบบ online control
panle
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 1  
   
      ระบบจะถามเรื่องการรักษาครวามปลอดภัย ให้ทำการตอ Yes แล้วจะ
เข้าสู่หน้า login ทำการ login เข้าระบบ โดยใส่ user name และ password
ที่ทางเราแจ้งให้ทราบ เมื่อทำการ login เข้าระบบจะปรากฏตามรูปที่. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 2  
     
        แสดงหน้าที่ 1 | 2  Next    
        1 | 2
   
 
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.