วิธีการปัญหา MS Access ไม่แสดงภาษาไทย
 
                         MS Access ไม่แสดงภาษาไทย หากคุณทำการดึงข้อมูลจาก Ms Accessออกมาแล้วปรากฏว่าระบบไม่แสดงภาษาไทยแต่กลับกลายเป็นเครื่องหมาย
                ?????? แทน เนื่องจากบน Server ของเรามีการตั้ง Regional (Non-Unicode Program) เป็น Default English ทำให้ เมื่อนำไฟล์ฐานข้อมูล Microsoft Access
                จากเครื่องที่ตั้ง Regional เป็น Thai มีปัญหาในการแสดงผล โดย ภาษาไทยทั้งหมดจะแสดงออกมาเป็น ??????
 
                         ปัญหาดังกล่าวจะเกิดกับไฟล์ Microsoft Access เวอร์ชัน 2000 ขึ้นไป ( Access 2000, XP, 2003) เนื่องจาก Access ตั้งแต่ เวอร์ชัน 2000
                เป็นต้นมาจะมีการบันทึกตัวอักษรแบบ unicode
 
                          วิธีการแก้ปัญหา
                          การแก้ปัญหาสามารถทำได้โดยแปลงฐานข้อมูลดังกล่าวให้เป็นรูปแบบ Microsoft Access 97
 
                          ขั้นตอนการแปลงเป็น Access 97
                           1. เปิดฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access (2000, XP, 2003 +)
                           2. เข้าที่เมนู Tools (เครื่องมือ)
                           3. เข้าเมนูย่อย Database Utilities (อรรถประโยชน์ของฐานข้อมูล)
                           4. เข้า Convert Database (แปลงฐานข้อมูล)
                           5. เลือก To Access 97 File Format... (ไปเป็นรูปแบบแฟ้ม Access 97)
                           6. ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏ และโปรแกรมจะให้บันทึกไฟล์ที่แปลงเรียบร้อยแล้ว
                           7. เมื่อทำการแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปิดโปรแกรม Microsoft Access
                           8. เปลี่ยนชื่อไฟล์ฐานข้อมูลที่แปลงแล้ว และ upload ขึ้น server
 
 
                         เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานภาษาไทยได้แล้วครับ
 
 
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.