วิธีการสร้าง E-mail Account บน Outlook express
 
        Outlook Express เป็นโปรแกรมในการเซ็ค email โดยทำการ
download e mail จาก Mail Server มาไว้ที่ตัวโปรแกรม Outlook Express
เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows การ Set Outlook
Expressเพื่อทำการเซ็ค mail ทำได้ดังนี้
 
    1. เปิดโปรแกรม Outlook Express คลิกเมนูด้านบนแล้วเลือก Tools >
        Accounts... ตามรูปที่. 1
 
 
 
 
 
รูปที่. 1  
   
   จะมีหน้าต่างดังรูปด้านล่าง ปรากฎขึ้นให้เลือกที่ แทบ Mail ทางด้านบน
ซ้ายมือให้คลิกที่ปุ่ม Add->Mail เพื่อทำการ สร้าง user ขึ้นมาใหม่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 2  
 
       แสดงหน้าที่ 1 | 4  Next    
        1 | 2 | 3 | 4
 
 
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.