วิธีการสร้าง E-mail Account บน Microsoft Outlook
 
         โปรแกรม MS Outlook จะอยู่ในชุด Ms Office xp ขึ้นไป เมื่อเราทำ
การติดตั้งโปรแกรมและทำการเปิดโปรแกรม MS Outlook จะปรากฏตามรูป
ด้านล่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 1  
   
      ขั้นตอนในการเพิ่ม email account เข้าไปไว้ในโปรแกรม Ms Outlook
มีขันตอนดังนี้
 
      1. คลิกที่เมนู เครื่องมือ --> บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้ทำการเลื่อที่หัวข้อ
          เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลใหม่แล้วกดปุ่มถัดไป ตามรูปที่.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 2  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 3  
   
 
       แสดงหน้าที่ 1 | 4  Next        
        1 | 2 | 3 | 4
 
 
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.