รายชื่อ SMTP ของผู้ให้บิรการอินเตอร์เน็ต(ISP) ภายใน ประเทศไทย
    
สำหรับท่านที่มีปัญหาการใช้งาน Outlook Express หรือ Ms Outlook เกี่ยวกับเรื่องการส่ง email ออกจาก Outlook Express หรือ Ms Outlook ไม่ได้
โดยตัวโปรแกรมแจ้ง Error เกี่ยวกับ SMTP ให้ทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนค่า SMTP เป็นรายละเอียด SMTP ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่ท่านใช้งานอยู่
ดังตารางด้านล่างครับ
 
ผู้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) OUTGOING MAIL (SMTP)
    A-Net     mail.a-net.net.th
    True     mail.truemail.co.th
    ClickTA     mail.clickta.com
    CS Internet     mail.cscoms.com
    Data Line Thai     mail.linethai.co.th
    FarEast Internet     mail.fareast.net.th
    Idea Net     mail.idn.co.th
    Infonews     smtp.infonews.co.th
    Internet Thailand     mozart.inet.co.th
    Ji-Net     net1.ji-net.com
    smtp.ji-net.com
    KSC     ksc.th.com
    Loxinfo     smtp.loxinfo.co.th
    Samart     smtp.samart.co.th
    Siam-It Online     mail.siamit.co.th
    TOT     smtp.totonline.net
    Buddybb     mail.buddybb.com
    Maxnet     smtp.tttmaxnet.com
    net1.ji-net.com
    World Net     mail.wnet.net.th
 
 
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.