การนำข้อมูลขึ้น server ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver Mx
 
     Dreamweaver Mx เป็นโปรแกรม ที่อยู่ใน Macromedia Pack
ซึ่งเป็น web editor ที่ได้รับความนิยมสูง ซึ่งโปรแกรมตัวนี้สามารถที่ upload
ข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ ขึ้นบน server ได้ด้วย วิธีการเซต set เพื่อทำการ
connect ไปที่ server มีวิธีการดังนี้
 
     1. ทำการเปิดโปรแกรม Dreamweaver ขึ้นมาก่อน แล้วเข้าที่ เมนู
Site --> Manage Site... ตามรูปที่ 1.
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 1  
     2. จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ตามรูปที่ 2. ให้ทำการกดปุ่ม New เพื่อ
เลือกวิธีการ connect ไปที่ server ในที่นี้เราจะเลือกแบบ FTP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 2  
   
     3. จะมีหน้าต่างใหม่ให้เราทำการใส่ชื่อ site ของเราเพื่อเป็นการตั้งชื่อ
ให้กับ connection ที่เราสร้างนี้ ตามรูปที่ 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 3  
     
        แสดงหน้าที่ 1 | 3  Next    
        1 | 2 | 3
   
 
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.