การนำข้อมูลขึ้น server ด้วยระบบ File Manager (จะอยู่ในระบบ online control panel)
 
     File Manager เป็นเครื่องมือในการ upload file เข้า server และจัดการ
ในส่วน permision ของ file ซึ่ง เราได้เตรียมไว้สำหรับทำงานแบบ online 24
ชั่วโมง โดยสามารถเข้าระบบ control panel ได้โดย พิมพ์ ที่ address bar ของ
โปรแกรม browser โดยพิมพ์ https://www.yourdomain.com/admin
จะปรากฎตามรูปที่.1
 
     ระบบจะถามเรื่องการรักษาครวามปลอดภัย ให้ทำการตอ Yes แล้วจะ
เข้าสู่หน้า
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 1  
   ทำการ login เข้าระบบ โดยใส่ user name และ password ที่ทางเราแจ้ง
ให้ทราบ เมื่อทำการ login เข้าระบบ จะปรากฏตามรูปที่.2
 
ทำารคลิ๊กที่ เมนู File Manager ด้านซ้ายมือ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 2  
     
        แสดงหน้าที่ 1 | 3  Next    
        1 | 2 | 3
   
 
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.