วิธีการใช้งาน Web Base Mail
 
        ThaiEasyHost.com ได้จัดเตรียมระบบ web base mail เพื่อให้คุณ
สามารถ check mail ได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเข้าระบบ
web base mail ได้โดย พิมพ์ที่หน้า internet browser ดังนี้
http://www.yourdomain.com/webmail
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 1  
   
      จะเป็นหน้าจอ login เข้าระบบ webbase mail โดยให้ทำการใส่ user name
ที่ได้ทำการสร้างไว้ในระบบcontrol panel เรียบร้อยแล้ว ลงไปในช่อง email
 
    เมื่อทำการกดปุ่ม login จะเข้าสู่ระบบ webbase mail สามารถทำการเช็ค mail
หรือ ส่ง mail ได้ตลอดเวลา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 2  
   
    เมื่อทำการส่ง mail แล้วจะมี mail ที่เราทำการส่งไปอยู่ที่ send box ซึ่งหาก
มีการส่ง mail มาก ๆ อาจทำ mail box ของคุณเต็ม จึงต้องทำารลบข้อมูลออกจาก
send box ด้วย
 
     เมื่อทำการลบ mail ออก แล้ว e-mail จะไปอยู่ ที่ Trash box แต่ยังคงกิน
เนื้อที่ของ mail box ด้วยจึงต้อง ทำการลบข้อมูลที่ Trash box ออกด้วย
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 3  
 
 
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.