วิธีการสร้าง E-mail Account บนระบบ Windows 2003 WebHosting
 
       การสร้าง user ต่าง ๆ ของระบบ จะสามารถทำการสร้างได้ที่ ระบบ control
panel ซึ่งเราได้ เตรียมไวสำหรับทำงานแบบ online 24 ชั่วโมง โดยสามารถ
เข้าระบบ control panel ได้โดย พิมพ์ ที่ address bar ของโปรแกรม browser
โดย https://www.yourdomain.com/admin จะปรากฎตามรูปที่.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 1  
   
 
        ทำการ login เข้าระบบ โดยใส่ user name และ password ที่ทางเราแจ้ง
   ให้ทราบ เมื่อทำการ login เข้าระบบ จะปรากฏตามรูปด้านล่าง ให้ทำการ คลิ๊กที่
   เมนู Add User
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 2  
     
        แสดงหน้าที่ 1 | 3  Next    
        1 | 2 | 3
   
 
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.