วิธีการใช้งาน Web Base Mail บน Windows 2003 Webhosting
 
        ThaiEasyHost.com ได้จัดเตรียมระบบ web base mail เพื่อให้คุณ
สามารถ check mail ได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเข้าระบบ
web base mail ได้โดย พิมพ์ที่หน้า internet browser ดังนี้
http://www.yourdomain.com/mewebmail
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 1  
   
      จะเป็นหน้าจอ login เข้าระบบ webbase mail โดยให้ทำการใส่ user name
ที่ได้ทำการสร้างไว้ในระบบcontrol panel เรียบร้อยแล้ว ลงไปในช่อง email
 
    เมื่อทำการกดปุ่ม login จะเข้าสู่ระบบ webbase mail สามารถทำการเช็ค
mail หรือ ส่ง mail ได้ตลอดเวลา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 2  
   
    เมื่อทำการส่ง mail แล้วจะมี mail ที่เราทำการส่งไปอยู่ที่ send box ซึ่งหาก
มีการส่ง mail มาก ๆ อาจทำ mail box ของคุณเต็ม จึงต้องทำารลบข้อมูลออกจาก
send box ด้วย
 
     เมื่อทำการลบ mail ออก แล้ว e-mail จะไปอยู่ ที่ Trash box แต่ยังคงกิน
เนื้อที่ของ mail box ด้วยจึงต้อง ทำการลบข้อมูลที่ Trash box ออกด้วย
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 3  
 
 
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.