Message Delivery Delay
 
   
     Message Delivery Delay หากคุณทำการส่ง e-mail ไปที่ Yahoo.com
แล้วได้รับ e-mail ตีกลับจาก server ของเรา โดยมีหัวข้อ "Message
Delivery Delay" และมีรายละเอียด เนื้อความส่วนต่อไปนี้
 
    " 421 Resources temporarily unavailable. Please try again later "
(สามารถดูรายละเอียดจากรูป ด้านซ้ายครับ)
 
ซึ่งการมี e-mail แจ้งการตีกลับนี้ไม่ได้เกิดข้อผิดผลาดจาก Server ของเราครับ
โดยการตีกลับนี้ จาก Help ของ Yahoo.com ได้แจ้งไว้ว่า
 
    -  421 Resources temporarily unavailable. Please try again later
 
 คำอธิบาย The Yahoo! Mail MTAs are temporarily too busy. Your server
                 should try to resend the message after a few minutes.
 
    ซึ่งทาง mail server ของเราจะพยายามทำการส่ง e-mail ฉบับนี้ให้อีกรอบครับ
แต่ผู้รับอาจจะได้ e-mail นี้ช้า กว่าปกติทั่วไป
 
 
ข้อมูลอ้างอิงอ้างอิง  
http://help.yahoo.com/help/us/mail/defer/defer-03.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.