ไทยอีซีโฮส ดอด คอม
    ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การบริการ
เว็บโฮสติ้งแบบ  Unix Bese  และ
Windows Bese
 
Windows 2003 Hosting
    Bronze Plan Hosting
       190 บาท/เดือน
       Disk Space 300 Mb
       Data Transfer 10 Gb
    Silver Plan Hosting
       290 บาท/เดือน
       Disk Space 600 Mb
       Data Transfer 20 Gb
    Gold Plan Hosting
       590 บาท/เดือน
       Disk Space 1,200 Mb
       Data Transfer 30 Gb
Unix Hosting
    Special Plan Hosting
       120 บาท/เดือน
       Disk Space 600 Mb
       Data Transfer 8 Gb
    Mini Plan Hosting
       180 บาท/เดือน
       Disk Space 1,200 Mb
       Data Transfer 16 Gb
    Medium Plan Hosting
       240 บาท/เดือน
       Disk Space 2,000 Mb
       Data Transfer 24 Gb
   Personal Plan Hosting
       360 บาท/เดือน
       Disk Space 3,200 Mb
       Data Transfer 36 Gb
    Business Plan Hosting
       550 บาท/เดือน
       Disk Space 4,000 Mb
       Data Transfer 50 Gb
    EnterprisePlan Hosting
       760 บาท/เดือน
       Disk Space 6,000 Mb
       Data Transfer 100 Gb
Share Hosting Order
 
โดเมน เนม: www. ***
Domain Name :
  จดทะเบียนโดเมนใหม่ (Domain + Host)ตรวสอบชื่อโดเมน
มีโดเมน เนม อยู่แล้ว (Host Only)
ชื่อ - นามสกุล : ***
name :
ลูกค้าประเภท : องค์กร บุคคลทั่วไป
ที่อยู่ : ***
Address :
โทรศัพท์ : ***
Telephone :
โทรสาร :
Fax :
อีเมล์ : ***
E-mail :
เซิร์ฟเวอร์ :
Server :
รู้จักเราจาก : ***
You know me ? :
   
  รับทราบและยอมรับ | เงื่อนไขการใช้บริการ | เรียบร้อยแล้ว
   
 

 

 
Copyright © 2003 - 2011 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.