ไทยอีซีโฮส ดอด คอม
  ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การบริการ
เว็บโฮสติ้งแบบ  Unix Bese  
และ Windows Bese
Unix Hosting
  Special Plan Hosting
       120 บาท/เดือน
       Disk Space 600 Mb
       Data Transfer 16 Gb
  Mini Plan Hosting
       180 บาท/เดือน
       Disk Space 1,200 Mb
       Data Transfer 32 Gb
  Medium Plan Hosting
       240 บาท/เดือน
       Disk Space 2,000 Mb
       Data Transfer 48 Gb
  Personal Plan Hosting
       360 บาท/เดือน
       Disk Space 3,200 Mb
       Data Transfer 72 Gb
  Business Plan Hosting
       550 บาท/เดือน
       Disk Space 4,000 Mb
       Data Transfer 100 Gb
  EnterprisePlan Hosting
       760 บาท/เดือน
       Disk Space 6,000 Mb
       Data Transfer 200 Gb
 
Web Hosting Windows
สำหรับบริการ แชร์ เว็บโฮสติ้ง วินโดวส์ เหมาะสำหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์ ที่เขียน script ด้วยภาษา ASP, ASP.net
ภาษาที่รองรับดอตเน็ต เช่น C# VB.NET J# เป็นต้น และสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลทั้งแบบ MsSQL และ MySQL
โดยระบบของเราได้เลือกใช้งาน server คุณภาพสูงจาก Dell Inc และมีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นอยู่ในการ
ป้องการ server โจมตีจากผู้ไม่หวังดี และยังมีระบบ backup ข้อมูลแบบ weekly เพื่อป้องการข้อมูลศุนย์หาย
  Windows Web Hosting Plan Bronze Silver Gold
 ชำระราย 6 เดือน (บ./เดือน) - 320 650
 ชำระราย 12 เดือน (บ./เดือน) 190 290 590
 Set up Fee (ชำระครั้งแรกครั้งเดียว) 300 ฟรี* ฟรี*
โปรโมชั่น ฟรีโดเมน .com , .net , .org - Yes** Yes**
 
 General Features  
 Disk Space 300 MB 600 MB 1,200 MB
 Monthly DataTransfer 16 GB 32 GB 48 GB
 Email Accounts (POP3) 10 30 100
 Subdomain 10 20 200
 MsSQL 2012 1 Database 3 Database 5 Database
 MySQL / phpMyAdmin 2 Database 5 Database 10 Database
 ASP Yes Yes Yes
 ASP.NET Yes Yes Yes
 PHP Yes Yes Yes
 CGI Yes Yes Yes
 Perl Yes Yes Yes
 Email Features  
 WebBaes E-Mail Support Yes Yes Yes
 POP3 E-mail Account Yes Yes Yes
 Outgoing SMTP Server Yes Yes Yes
 Unlimited Email Forwarding Yes Yes Yes
 Unlimited Email Aliases Yes Yes Yes
 Unlimited Auto-responders Yes Yes Yes
E-mail Virus Scanning Yes Yes Yes
 Spam Filter Email Yes Yes Yes
 Anti-Spam Protection Yes Yes Yes
 Programming Features  
 IIS WebServer 7 Yes Yes Yes
 ASP Yes Yes Yes
 ASP.net Yes Yes Yes
 .NET Framework 4 Yes Yes Yes
 PHP 5.3 Yes Yes Yes
 MySQL 5.1 Yes Yes Yes
 CGI Support Yes Yes Yes
 Perl Yes Yes Yes
 FrontPage Extensions Yes Yes Yes
 Macromedia Dreamweaver Yes Yes Yes
 Account Management    
 Hosting Controller 9 Yes Yes Yes
 User Account Management Yes Yes Yes
 FrontPage Extensions Yes Yes Yes
 Domian Name Management Yes Yes Yes
 Server Feature  
 Dell Power EDGE SC1435 Yes Yes Yes
 Quad Core 2.4 MHz Yes Yes Yes
 Memory DDRII ECC 16 GB Yes Yes Yes
 Hard Disk 500Gb x 2 SATA. Yes Yes Yes
 SAS 5i Raid Controller Yes Yes Yes
 Windows Server 2008 R2 STD. Yes Yes Yes
 Support & Backup  
  Weekly Backup (Not Include Mail data) Yes Yes Yes
 Free Technical Support Yes Yes Yes
  Windows Web Hosting Plan Bronze Silver Gold
 ชำระราย 6 เดือน (บ./เดือน) - 320 650
 ชำระราย 12 เดือน (บ./เดือน) 190 290 590
 Set up Fee (ชำระครั้งแรกครั้งเดียว) 300 ฟรี* ฟรี*
โปรโมชั่น ฟรีโดเมน .com , .net , .org - Yes** Yes**
 
* ฟรี.ค่า setup สำหรับการชำระค่าบริการ แบบ 12 เดือน (ยกเว้น Bronze Plan)  
* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%    
** โปรโมชั่น ฟรีโดเมน .com , .net , .org สำหรับการชำระค่าบริการราย 12 เดือน และการจดทะเบียนใหม่ปีแรกเท่านั้น
Data Transfer: ใช้เกินกำหนดคิดส่วนที่เกิน 100 บาท/ GB /เดือน
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.