การเปลี่ยนรหัสผ่าน Direct Admin และ FTP Default User

 วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน Direct Admin Control Panel และ FTP มีดังนี้ครับ

DA FTP1รูปที่ 1

1.เข้าที่เมนู Change Password

da05

รูปที่ 2

2.ที่ Current DirectAdmin Password : ทำการใส่รหัสผ่านปัจจุบัน
Enter Password : ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ
Re-Enter Password : ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการอีกครั้ง ให้เหมือนด้านบน

ทำการเลือกว่าจะเปลี่ยนรหัสผ่านของอะไรบ้าง DirectAdmin Account / FTP Accoun / Database Account

กด Submit เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

MoneyBack

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา