การเปิดใช้งาน SSL (HTTPS) บน Direct Admin

การเปิดใช้งาน SSL เป็นการขอใบรับรองการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทางทำให้เว็บไซต์ของท่าน ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดย URL ของท่านจะแสดงเป็น HTTPS 

โดยท่านสามารถดำเนินการได้เองผ่าน DirectAdmin โดยมีวิธีการดังนี้
ssl1
รูปที่ 1

1.เข้าที่เมนู SSL Certificates

ssl4

รูปที่ 2

2.ทำการตั้งค่า SSL โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้
2.1 เลือก Free & automatic certificate from Let's Encrypt
2.2 ใส่อีเมล์ของท่านลงไป
2.3 เลือก URL ที่ต้องการใช้งาน SSL (URL ที่เลือก จะแสดงเป็น HTTPS)
2.4 กด SAVE  รอซักครู่ ระบบจะทำการ Generate Key ให้ท่าน

ssl2

รูปที่ 3

3.จากนั้นให้ทำการเปิดการใช้งาน SSL โดยเลือกที่ทำว่า here

ssl3

รูปที่ 4

4.เลือกตั้งค่าดังนี้
4.1 เลือกที่ Secure SSL
4.2 กด SAVE
4.3 เลือกที่ Use a symbolic link from private_html to public_html - allows for same data in http and https
คือการ Link จาก private_html ไปที่ public_html ที่ท่านวางไฟล์เว็บไซต์ไว้นั่นเอง
4.4 กด SAVE

รอประมาณ 5 นาที ให้ท่านลองเข้าเว็บไซต์ดูอีกครั้ง

MoneyBack

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา