วิธีสร้างฐานข้อมูล MS-SQL Server

วิธีสร้างฐานข้อมูล MS-SQL Server มีขั้นตอนดังนี้
msssql1รูปที่ 1
1..ใน Hosting Controller ให้ไปที่เมนู Add MSSQL Database

msssql2รูปที่ 2
2 ใส่รายละเอียดฐานข้อมูลที่ท่านต้องการสร้าง (remaining คือจำนวนที่เหลือ ที่คุณสามารถสร้างได้ ตาม package)
-Associated Website : พิมพ์ชื่อเว็บท่านลงไป (ไม่ต้องมี www)
-Database Name : ชื่อฐานข้อมูลของท่าน
-Database Login :  ใสยูเซอร์ที่ท่านต้องการ
-Password : รหัสผ่าน
-Confirm Password :.ยืนยันรหัสผ่าน

msssql3
รูปที่ 3
3.รอซักครู่ ระบบจะทำการสร้างฐานข้อมูลให้ หากสำเร็จจะขึ้นว่า Success... ด้านบน

ท่านสามารถเข้าไปจัดการฐานข้อมูลของท่าน โดยใช้ ip dbname user password login ผ่านโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MSSQL ได้ทันที

MoneyBack

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา