วิธี Backup และ Restore ฐานข้อมูล MS-SQL Server

วิธี Backup MS-SQL Server มีขั้นตอนดังนี้
msssql backup1รูปที่ 1
1..ใน Hosting Controller ให้ไปที่เมนู Database

msssql4รูปที่ 2
2 เลือก Database ที่ต้องการ Backup และกดที่ BackupDB ด้านขวา
msssql5รูปที่ 3
3 รอซักครู่ ระบบจะทำการ Restore ข้อมูลให้ หากสำเร็จจะขึ้นว่า Completed (หากรอนาน ให้กดออกจากเมนูนี้ และเข้ามาตรวจสอบใหม่)วิธี Restore MS-SQL Server มีขั้นตอนดังนี้

msssql backup1รูปที่ 1
1..ใน Hosting Controller ให้ไปที่เมนู Database

msssql6รูปที่ 2
2 เลือก Database ที่ต้องการ Restore และกดที่ RestoreDB ด้านขวา

msssql7รูปที่ 3-1
3.ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการ Restore ดังนี้
3.1 เลือก Folder db ซึ่งเป็นตำแหน่งฐานข้อมูลที่ระบบ backup เก็บไว้
3.2 เลือก Browse Folder


msssql8รูปที่ 3-2
3.3 คลิกเลือก ชื่อฐานข้อมูลที่ได้ backup ไว้
3.4 เลือก Select File


msssql9รูปที่ 4
4.รอซักครู่ ระบบจะทำการ Restore ข้อมูลให้ หากสำเร็จจะขึ้นว่า Completed (หากรอนาน ให้กดออกจากเมนูนี้ และเข้ามาตรวจสอบใหม่)MoneyBack

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา