วิธีสลับการใช้งานเวอร์ชั่น PHP บน Direct Admin

การสลับการใช้งาน ระหว่าง php ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ของท่าน ว่าต้องการใช้งาน php version ไหน ซึ่งท่านสามารถเลือกการใช้งาน php version ได้ด้วยตัวเองดังนี้ครับ

โดยท่านสามารถดำเนินการได้เองผ่าน DirectAdmin โดยมีวิธีการดังนี้รูปที่ 1

php1รูปที่ 1
1.เข้าที่เมนู Domain Setup

php2รูปที่ 2
2.คลิกที่ชื่อโดเมนของท่าน

php3รูปที่ 3
3.จากนั้นให้ทำการเลือก php version ที่ท่านต้องการใช้งาน ให้อยู่ด้านบน ที่ช่อง First PHP เช่นหากท่านต้องการใช้ php version 5.6 ให้เลือกไว้ดังรูป จากนั้นจึงกด Save เป็นอันเสร็จ

MoneyBack

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา