วิธีสร้าง Email ตอบกลับอัตโนมัติ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วิธีสร้าง Email ตอบกลับอัตโนมัติ เพื่อทำการตอบกลับทันที เมื่อมี email เข้ามาที่ server เพื่อแจ้งให้ทางผู้ส่งทราบ 

1. เข้าระบบ Control Panel เพื่อจัดการ แล้วทำการคลิ๊กที่ เมนู Vacation Messages เพื่อทำการสร้าง email ตอบกลับอัตโนมัติ

Vacation1

 

2. ทำการตั้ง email ตอบกลับ อัตโนมัติ โดยคลิ๊กที่ Set Vacation Message

Vacation2

3. ใส่รายละเอียดดังนี้
     3.1) ทำการเลือก email ที่ทำการสร้าง Email ตอบกลับอัตโนมัติ
     3.2) ใส่ข้อความที่ต้องการตอบกลับหาผู้ส่ง
     3.3) ทำการตั้งวันที่ เริ่มต้น และ สิ้นสุด เพื่อให้ระบบทำการตอบกลับ Email 
     3.4) เมือตั้งค่าเรียบร้อยให้กดปุ่ม create

Vacation3

4. ระบบจะแสดง Vacation Message ที่เราสร้างขึ้น โดยเราสามารถเข้าไปจัดการแก้ไข หรือ ลบ ได้

Vacation4

MoneyBack

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา