วิธีการสร้าง E-mail และเปลี่ยน Password E-mail บน DirectAdmin

E-Mail Management เป็นเครื่องมือที่สร้าง Email Account
ซึ่งจะสามารถ สร้าง Email Account ใช้งานระบบ email มีขั้นตอนดังนี้

 

DA Email1รูปที่ 1

1 เลือกที่เมนู Email Account เมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าตาดังรูปที่ 2.

DA Email2

 รูปที่. 2 
2.ทําการเลือกที่เมนู Create mail account เพื่อทําการเพิ่มชื่อ Email ที่ต้องการสร้างขึ้นใหม่ เมื่อทําการคลิ๊กแล้วจะเข้าสู่ระบบสร้างดังรูปที่ 3.

DA Email3

รูปที่. 3 
3.ให้กรอก user email และ password ตามตัวอย่างรูปที่ 3. โดยใส่ขนาดพื้นที่ Mail Box หน่วยเป็น MB เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้กดที่ปุ่ม Create เพื่อทำการสร้าง email account

DA Email4

รูปที่. 4
4.เมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยทําการกดที่ปุ่ม create เมื่อระบบ ดําเนินการสร้างเรียบร้อย จะแสดงหน้าต่าง List user email ซึ่งจะแสดงรายละเอียดที่เราได้สร้างไว้แล้วขึ้นมาในรายการ ตามรูปที่ 4.
ต่อไปสามารถนำ email account ไปใช้งานได้ตามต้องการ

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

DA Email1รูปที่ 5

5 เลือกที่เมนู Email Account เมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าตาดังรูปที่ 6

changepass1

รูปที่. 6
6.ทําการเลือกที Change ที่ช่องของชื่ออีเมล์ที่ต้องการแก้ไข


changepass2

รูปที่. 7
7.ทําการแก้ไขรหัสตามต้องการ (รหัสจำเป็นต้องมีตัวเลข อักษร พิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่) จากนั้นกด Modify เป็นอันเสร็จสิ้นการแก้ไขรหัสผ่าน

MoneyBack

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา