การนำข้อมูลขึ้น server ด้วยโปรแกรม FileZilla

การอัปโหลดไฟล์ขึ้นบน Server ด้วยโปรแกรม FileZilla มีขั้นตอนดังนี้ครับ
โปรแกรมสามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีที่ https://filezilla-project.org/

filezilla1รูปที่1

1.เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้เข้าโปรแกรม FileZilla เลือกเมนู File > Site Manager

filezilla2

รูปที่2

2.คลิกที่ New Site เพื่อตั้งค่าไซต์ของเรา
เลือก แท็บ General
-.Host :  ftp.ชื่อโดเมนท่าน.com
- Port : 21
- Encryption : Only Use Plain FTP (Insecure)
- Logon Type : Normal
- User : (ตามที่ได้รับจากทางเรา)
- Password : (ตามที่ได้รับจากทางเรา)
จากนั้นกด Connect (หากสำเร็จ จะปรากฏตามรูปที่3) (หากขึ้น Error ให้ดูว่า Error อะไร เช่นรหัสผิด ให้กรอกใหม่ และระวังช่องว่างหน้าหลัง กรณีใช้การ Copy มาวาง)

filezilla3

รูปที่3

3.เมื่อ Connect ได้แล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ public_html หรือ domain > ชื่อเว็บท่าน > public_html ก็จะสามารถเข้าที่เก็บไฟล์หลักของท่านได้ (ไฟล์นอก public_html ห้ามลบเพราะจะทำให้มีปัญหาได้)

filezilla4

รูปที่4

4.เมื่อเข้ามาที่ public_html แล้ว จะเจอไฟล์ที่เป็นค่าเริ่มต้น เช่น index.htm ท่านสามารถลบออก (ไม่เช่นนั้นไฟล์นี้จะแสดงเป็นหน้าเว็บของท่านตลอด) เพื่อทำการอัปโหลดไฟล์ของท่านเข้าไปใช้งานแทนที่ได้เลย
-ท่านสามารถลากไฟล์จากฝั่งซ้ายมือ (บนคอมพิวเตอร์ของท่าน) ไปยังขวามือ (บน Server) ได้ทันที

MoneyBack

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา