วิธีการสร้าง Sub Domain

การสร้าง Sub Domain ต้องทำการสร้างบนระบบ control panel
โดยสามารถเข้าระบบ Direct Admin

DA subdomain

รูปที่. 1

แล้วคลิกที่ Subdomain Management เพื่อสร้าง / จัดการ Sub Domain ดังรูปที่ 1.

DA SubDomain1รูปที่. 2 
ให้ใส่ Sub Domain ที่ต้องการในช่อง Add Sub-Domain ตามรูปที่ 2.แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Create เพื่อทำการสร้าง Sub Domain

DA SubDomain2รูปที่. 3
หลังจากคลิกที่ Create แล้วจะทําการแสดงรายละเอียด Sub Domain ดังรูปที่ 3. และสามารถใช้งาน Sub Domain ได้ทันที

MoneyBack

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา