บริการออกแบบเว็บไซต์

Web Design

              บริการออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) เราได้เตรียมแพ็คเก็จ Web Design ให้เลือกสรร โดยคุณสามารถเลือก แพ็คเก็จตามความต้องการใช้งานของคุณ มีระบบครบครัน อาทิ e-commerce , Inventory Management , Online chat , Web mail, Web site management ....

Basic

ออกแบบเว็บไซต์ รายละเอียดดังนี้

- ระบบจัดการเว็บไซต์ สามารถอัพเดทข้อมูลได้เอง
- SSL เข้ารหัสความปลอดภัยหน้าเว็บไซต์
- ระบบฟอร์ม Mail หน้าเว็บไซต์
- ระบบรายงานสถิตเข้าชมเว็บไซต์
- ระบบ online email 
- พื้นที่รวม website และ email 1 GB
- รองรับ ข้อมูลเข้า - ออก 20GB/เดือน฿ 12,000
Advance

ออกแบบเว็บไซต์ รายละเอียดดังนี้

- ระบบจัดการเว็บไซต์ สามารถอัพเดทข้อมูลได้เอง
- ระบบค้าขาย online พร้อมตะกร้าสินค้า
- SSL เข้ารหัสความปลอดภัยหน้าเว็บไซต์
- ระบบฟอร์ม Mail และ Chat หน้าเว็บไซต์
- ระบบรายงานสถิตเข้าชมเว็บไซต์
- ระบบ online email
- พื้นที่รวม website และ email 3 GB
- รองรับ ข้อมูลเข้า - ออก 100GB/เดือน
 

฿ 20,000
Professional

ออกแบบเว็บไซต์ รายละเอียดดังนี้

- ระบบจัดการเว็บไซต์ สามารถอัพเดทข้อมูลได้เอง
- ระบบค้าขาย online พร้อมตะกร้าสินค้า
- ระบบ Stock สินค้าค้า Online
- SSL เข้ารหัสความปลอดภัยหน้าเว็บไซต์
- ระบบฟอร์ม Mail และ Chat หน้าเว็บไซต์
- ระบบรายงานสถิตเข้าชมเว็บไซต์
- ระบบ online email 
- พื้นที่รวม website และ email 5 GB
- รองรับ ข้อมูลเข้า - ออก 300GB/เดือน

฿ 30,000

ตัวอย่างผลงาน

Portfolio


MoneyBack

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา